Hướng Dẫn Sửa Các Lỗi Phổ Biến Có Thể Xảy Ra Khi Nâng Cấp Switch Cisco Catalyst 9000

Các thiết bị chuyển mạch Switch Cisco Catalyst 9000 Series sử dụng phần mềm Cisco IOS XE và hoạt động ở hai chế độ là Install Mode và Bundle Mode. Install Mode là chế độ mới hơn và được khuyến khích để chạy. Trong bài viết này, quản trị viên của Cisco Việt Nam ™ sẽ gửi đến quý khách hàng cũng như các bạn độc giả hướng dẫn khắc phục một số lỗi phổ biến có thể xảy ra sau khi thực hiện nâng cấp phần mềm trên các thiết bị Cisco Catalyst 9000 Series bao gồm: Switch Cisco 9200, Switch Cisco 9300, Switch Cisco 9400, Switch Cisco 9500, Switch Cisco 9600.

Hướng dẫn sửa các lỗi phổ biến sau khi nâng cấp Switch Cisco Catalyst 9000
Hướng dẫn sửa các lỗi phổ biến sau khi nâng cấp Switch Cisco Catalyst 9000

CHUYỂN SANG KHỞI ĐỘNG TRÊN PHIÊN BẢN TRƯỚC SAU KHI TẢI LẠI THIẾT BỊ SWITCH CISCO 9000 TRONG INSTALL MODE

Lỗi này có thể xảy ra nếu câu lệnh khởi động switch vẫn trỏ đến phiên bản trước thay vì phiên bản mới. Để xác minh điều này, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Xác minh biến thể boot bằng lệnh show boot

Switch#show boot
---------------------------
Switch 1
---------------------------
Current Boot Variables:
BOOT variable = flash:packages.conf;

Boot Variables on next reload:
BOOT variable = flash:packages.conf;
Manual Boot = no
Enable Break = yes
Boot Mode = DEVICE
iPXE Timeout = 0

Bước 2: Xác minh xem tệp .conf hiện tại thuộc phiên bản nào bằng lệnh more flash:packages.conf | include pkg

Switch#more flash:packages.conf | in pkg
boot rp 0 0 rp_boot cat9k-rpboot.17.03.02a.SPA.pkg
iso rp 0 0 rp_base cat9k-rpbase.17.03.02a.SPA.pkg
iso rp 0 0 rp_daemons cat9k-rpbase.17.03.02a.SPA.pkg
iso rp 0 0 rp_iosd cat9k-rpbase.17.03.02a.SPA.pkg
iso rp 0 0 rp_security cat9k-rpbase.17.03.02a.SPA.pkg
iso rp 0 0 rp_wlc cat9k-wlc.17.03.02a.SPA.pkg
iso rp 0 0 rp_webui cat9k-webui.17.03.02a.SPA.pkg
iso rp 0 0 srdriver cat9k-srdriver.17.03.02a.SPA.pkg
iso rp 0 0 guestshell cat9k-guestshell.17.03.02a.SPA.pkg
boot rp 1 0 rp_boot cat9k-rpboot.17.03.02a.SPA.pkg
iso rp 1 0 rp_base cat9k-rpbase.17.03.02a.SPA.pkg
iso rp 1 0 rp_daemons cat9k-rpbase.17.03.02a.SPA.pkg
iso rp 1 0 rp_iosd cat9k-rpbase.17.03.02a.SPA.pkg
iso rp 1 0 rp_security cat9k-rpbase.17.03.02a.SPA.pkg
iso rp 1 0 rp_wlc cat9k-wlc.17.03.02a.SPA.pkg
iso rp 1 0 rp_webui cat9k-webui.17.03.02a.SPA.pkg
iso rp 1 0 srdriver cat9k-srdriver.17.03.02a.SPA.pkg
iso rp 1 0 guestshell cat9k-guestshell.17.03.02a.SPA.pkg

Bước 3: Nếu tệp trỏ đến phiên bản trước, hãy kiểm tra flash để tìm đúng tệp .conf bằng các lệnh dir flash: | include conf and more flash:<filename>.conf | include pkg

Switch#dir flash: | in conf
81132 -rw- 7773 Jan 5 2021 14:59:34 +00:00 packages.conf

Bước 4: Đặt biến thể boot để sửa tệp .conf và khởi động lại switch

Switch(config)#boot system flash:packages.conf
Switch#copy run start
Switch#reload

SWITCH Ở CHẾ ĐỘ ROMMON SAU KHI NÂNG CẤP/TẢI LẠI Ở INSTALL MODE

Bước 1: Console vào Switch

Bước 2: Kiểm tra flash cho tệp .conf

Switch:dir flash:

Bước 3: Xác định đúng tệp .conf

Switch:more flash:packages.conf

Bước 4: Khởi động switch với đúng tệp .conf

Trong trường hợp thiết bị bị kẹt trong ROMMON mà không có image hợp lệ, bạn sẽ tùy chọn sao chép tệp qua USB vào switch hoặc qua TFTP:

 • Tùy chọn 1: Bạn có thể khởi động ngay từ thẻ USB bằng lệnh sau:
boot usbflash0:cat9k_iosxe.16.12.01.SPA.bin
 • Tùy chọn 2: Sao chép từ máy chủ TFTP sẽ phức tạp hơn. Bạn cần thiết lập máy tính xách tay của mình làm máy chủ TFTP và kết nối cáp Ethernet với cổng quản lý của thiết bị hoặc bạn kết nối cổng quản lý của thiết bị với cổng network của thiết bị đang hoạt động. Sau đó, bạn cấu hình thiết bị với image của mình làm máy chủ TFTP.
tftp-server flash:cat9k_iosxe.16.12.01.SPA.bin
 • Sử dụng Router/Switch vì máy chủ TFTP được ưu tiên hơn để bạn không phải lo lắng về cửa sổ tường lửa hoặc các vấn đề đặc quyền tài khoản máy tính. Khi bạn đã thiết lập máy chủ TFTP, bạn phải cấu hình điều này trong ROMMON
DEFAULT_GATEWAY=172.16.0.1
IP_ADDRESS=172.16.0.10
IP_SUBNET_MASK=255.255.255.0
TFTP_SERVER=172.16.0.100
 • Kiểm tra cấu hình của bạn bằng cách ping tới máy chủ TFTP
ping 172.16.0.100
 • Sau khi kết nối được thiết lập, hãy khởi động ngay vào tệp trên TFTP
boot tftp://172.16.0.100/cat9k_iosxe.16.12.01.SPA.bin

CHUYỂN ĐỔI TỪ BUNDLE MODE SANG INSTALL MODE

Thực hiện các bước sau để chuyển đổi chế độ hoạt động từ Bundle Mode sang Install Mode

Phương pháp Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:

switch#enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền:

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc
Bước 2

show version

Ví dụ:

switch#show version

Xác minh phương thức hoạt động
Bước 3

show boot

Ví dụ:

switch#show boot

Hiển thị nội dung của biến thể BOOT, tên của tệp cấu hình được trỏ đến bởi biến CONFIG_FILE, nội dung của biến BOOTLDR và ​​thanh ghi cấu hình
Bước 4

no boot system

Ví dụ:

switch(config)#no boot system

Xóa thông số image hệ thống boot.

Lưu ý: Đảm bảo rằng tệp .bin của phiên bản Cisco IOS được sử dụng được tải trước khi bạn áp dụng lệnh no boot system

Bước 5

boot system switch all flash

Ví dụ:

switch(config)#boot system switch all flash:packages.conf

Cập nhật biến thể boot trên tất cả các thiết bị switch trong stack
Bước 6

exit

Ví dụ:

switch(config)#exit

Thoát chế độ cấu hình sang chế độ cao nhất tiếp theo trong hệ thống phân cấp.
Bước 7

write memory

Ví dụ:

switch#write memory

Sao chép tệp từ nguồn đến đích.
Bước 8

install add file flash

Ví dụ:

switch#install add file flash:cat9k_iosxe.16.12.04.SPA.bin activate commit

hoặc

switch#install add file flash:cat9k_iosxe.16.12.04.SPA.bin activate

switch#install commit

Mở rộng các gói phần mềm Cisco IOS XE riêng lẻ và tệp cung cấp từ một gói được chỉ định đến một thư mục đích cụ thể.

Lưu ý: Nếu bạn không muốn hoàn thành nâng cấp trong một bước, có thể chia nhỏ thành từng bước riêng lẻ

Bước 9

reload

Ví dụ:

This operation may require a reload of the system.  Do you want to proceed [y/n]

Nó yêu cầu bạn xác nhận xem bạn có muốn tải lại trước khi thiết bị tải lại hay không
Bước 10

show version

Ví dụ:

switch#show version

Xác minh phương thức hoạt động

Ví dụ này cho thấy cách sử dụng lệnh request platform software package expand

Switch#request platform software package expand file flash:image_name.bin

CHUYỂN ĐỔI TỪ INSTALL MODE SANG BUNDLE MODE

Thực hiện quy trình tiếp theo để chuyển đổi chế độ hoạt động từ Install Mode sang Bundle Mode

Phương pháp Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:

switch#enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2

show version

Ví dụ:

switch#show version

Xác minh phương thức hoạt động
Bước 3

show boot

Ví dụ:

switch#show boot

Hiển thị nội dung của biến thể BOOT, tên của tệp cấu hình được trỏ đến bởi biến CONFIG_FILE, nội dung của biến BOOTLDR và ​​thanh ghi cấu hình
Bước 4

no boot system

Ví dụ:

switch(config)#no boot system 

Xóa thông số image hệ thống khởi động.

Lưu ý : Đảm bảo rằng tệp .bin của phiên bản Cisco IOS được sử dụng được tải trước khi bạn áp dụng lệnh không có hệ thống khởi động.

Bước 5

boot system switch all flash

Ví dụ:

switch(config)#boot system switch all flash:cat9k_iosxe.16.12.04.SPA.bin

Cập nhật biến thể boot trên tất cả các công tắc trong ngăn xếp.
Bước 6

exit

Ví dụ:

switch(config)#exit

Thoát chế độ cấu hình sang chế độ cao nhất tiếp theo trong hệ thống phân cấp.
Bước 7

write memory

Thí dụ:

switch#write memory

Sao chép tệp từ nguồn đến đích.
Bước 8    
Bước 9

reload

Thí dụ:

switch#reload

Nó yêu cầu bạn xác nhận xem bạn có muốn tải lại trước khi thiết bị tải lại hay không
Bước 10

show version

Thí dụ:

switch#show version 

Xác minh phương thức hoạt động

FILE BIN BỊ HỎNG

Để tránh điều này, hãy xác minh giá trị tổng kiểm tra md5 trước khi bạn thực hiện thao tác cài đặt phần mềm. Trong trường hợp giá trị tổng kiểm tra md5 không khớp, hãy sao chép lại tệp bin vào bộ nhớ flash

Switch#verify /md5 flash:<file name>.bin

KHÔNG ĐỦ DUNG LƯỢNG TRONG FLASH

Để tránh điều này, hãy thực hiện thao tác làm sạch phần mềm trước khi cài đặt phần mềm. Cú pháp lệnh cho một phần mềm clean phụ thuộc vào phiên bản mà switch hiện tại đang bật

Đối vơis phiên bản


CÁC TÌNH HUỐNG LỖI STACK (V-MISMATCH)

Nếu bạn nhận được V-mismatch, điều này có nghĩa là phần mềm được cài đặt trên switch khác với phần mềm đang hoạt động như được hiển thị trong đầu ra lệnh này

switch#show switch 
Switch/Stack Mac Address : 08ec.f5e1.8f80 - Local Mac Address
Mac persistency wait time: Indefinite
                       H/W  Current
Switch#  Role  Mac Address   Priority Version State 
-------------------------------------------------------------------------------------
*1    Active  08ec.f5e1.8f80   10   V01   Ready 
 2    Member  701f.5300.fa00   15   V01   V-Mismatch  <--- Indicates a version mismatch 

Nếu bạn đang ở Install Mode, bạn có tùy chọn để giải quyết vấn đề này bằng lệnh tự động nâng cấp. Mục đích của tính năng tự động nâng cấp là cho phép switch được nâng cấp lên image phần mềm tương thích, để switch có thể tham gia stack switch. Khi một switch mới cố gắng tham gia stack switch, switch đang hoạt động sẽ thực hiện kiểm tra tính tương thích.

Mỗi switch thành viên sẽ gửi kết quả kiểm tra tính tương thích đến active switch, kết quả này sử dụng kết quả để xác định xem switch có thể tham gia stack switch hay không. Nếu phần mềm trên switch mới không tương thích với stack switch, switch mới sẽ chuyển sang chế độ version-mismatch (VM). Nếu tính năng tự động nâng cấp được bật trên switch stack hiện tại, active switch sẽ tự động nâng cấp switch mới với cùng image phần mềm được cài đặt trên switch thành viên tương thích.

Bạn có thể kích hoạt tính năng tự động nâng cấp bằng lệnh software auto-upgrade enable trên switch mới

Nếu bạn đang ở Bundle Mode, vui lòng làm theo quy trình sau:

Bước 1: Xóa switch không khớp khỏi stack

Bước 2: Nâng cấp nó lên phiên bản chính xác

Bước 3: Đặt biến thể boot thành tệp .bin chính xác và lưu vào cấu hình

Bước 4: Tắt nguồn switch, kết nối cáp stack sau đó bật nguồn switch


SWITCH BOOTS SANG ROMMON DO BIẾN STACK 1+1

Bạn có thể xác định tình trạng này nếu thiết bị hiển thị các nhật ký sau:

switch:boot
attempting to boot from [flash:packages.conf]
Located file packages.conf
##########################################################################################################################
Validate packages: SHA-1 hash:
calculated 550C9730:667B2788:DD6F6B06:D0FFA819:01A315DA
expected 550C9730:667B2788:DD6F6B06:D0FFA819:01A315DA
Both links down, not waiting for other switches
Switch number is 2
Chassis 2 reloading, reason - Active/standby selection failed in 1+1 Mode                  <<<<<<
Feb 19 20:06:55.572 FP0/0: %PMAN-5-EXITACTION: Process manager is exiting: reload fp action requested 
Feb 19 20:06:57

Initializing Hardware...

Khắc phục

Bước 1: Bỏ đặt biến Stack 1 + 1

Switch:unset STACK_1_1

Bước 2: Khi biến bootloader Stack 1 + 1, hãy dùng lệnh boot để switch có thể khởi động từ biến thể boot được đặt trên switch

switch:boot 
##########################################################################################################################
Validate packages: SHA-1 hash:
calculated 550C9730:667B2788:DD6F6B06:D0FFA819:01A315DA
expected 550C9730:667B2788:DD6F6B06:D0FFA819:01A315DA

Both links down, not waiting for other switches
Switch number is 

KHÔNG THỂ SAO CHÉP/TRÍCH XUẤT IMAGE TRONG THÙNG RÁC SANG MỘT TRONG CÁC SWITCH THÀNH VIÊN TẠI THỜI ĐIỂM NÂNG CẤP

Đôi khi lỗi có thể xảy ra khi image được sao chép vào switch thành viên

Preparing install operation ...
[1]: Copying software from active switch 1 to switch 2
[2]: % Failed to copy file flash:cat9k_iosxe.17.03.03.SPA.bin from active switch 1 to switch 2, 
operation aborted 

Khắc phục

Bước 1: Kiểm tra đèn flash trên switch thành viên mà bản sao không thành công. Kiểm tra xem nó có đủ dung lượng trống không hoặc đèn flash có bị hỏng không.

Bước 2: Nếu nó không có đủ dung lượng thì hãy xóa các tập tin để đảm bảo có đủ dung lượng

Bước 3: Nếu dung lượng còn trống mà nó vẫn không sao chép thì hãy định dạng ổ đĩa flash của switch thành viên

Switch#format flash-1:       

Bước 4: Sau khi có đủ dung lượng hoặc flash được khôi phục, hãy thực hiện nâng cấp

Bước 5: Trong trường hợp ngay cả sau khi định dạng, vẫn xảy ra lỗi tương tự cho cùng một switch thì hãy khắc phục sự cố flash trên switch


KẾT LUẬN

Như vậy là qua bài viết này, quản trị viên của Cisco Việt Nam ™ đã gửi đến quý khách hàng cũng như các bạn độc giả hướng dẫn sửa các lỗi phổ biến có thể xảy ra khi nâng cấp Cisco Catalyst 9000 Switch.

Cisco Việt Nam ™ là một địa chỉ phân phối Switch Cisco chính hãng uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ nhận được những thông tin chính xác về nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ, chứng chỉ, với mức giá Discount theo quy định của nhà sản xuất. Hàng luôn sẵn kho số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Cisco Việt Nam ™ có văn phòng giao dịch tại 2 thành phố lớn nhất là Hà Nội và Hồ Chí Minh (Sài Gòn). Giúp thuận tiện cho khách hàng có như cầu mua Switch Cisco Catalyst 9000 Chính Hãng có thể đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi, cũng như rút ngắn thời gian giao hàng các sản phẩm máy chủ chính hãng đến với khách hàng..

Ngoài ra thì chúng tôi phân phối Cisco chính hãng trên toàn quốc, Do đó nếu khách hàng không ở có điều kiện để đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi tại Hà Nội và Sài Gòn thì có thể liên hệ với chúng tôi để nhận thông tin về báo giá, tình trạng hàng hoá, chương trình khuyến mại…

Để Nhận Thông Tin Hỗ Trợ Báo Giá Dự Án, Đặt Hàng, Giao Hàng, Đặt Hàng, Bảo Hành, Khuyến Mại, Hỗ Trợ Kỹ Thuật của các sản phẩm Switch Cisco Catalyst 9000 Chính HãngHãy Chát Ngay với chúng tôi ở khung bên dưới hoặc gọi điện tới số hotline hỗ trợ 24/7 của Cisco Việt Nam ™. Quý khách cũng có thể liên hệ tới văn phòng của chúng tôi tại Hà Nội và Sài Gòn theo thông tin sau:

Địa Chỉ Phân Phối Switch Cisco 9000 Chính Hãng Giá Tốt Tại Hà Nội

Địa Chỉ Phân Phối Switch Cisco 9000 Chính Hãng Giá Tốt Tại Sài Gòn (TP HCM)


Nguồn: https://anbinhnet.com.vn/sua-cac-loi-pho-bien-khi-nang-cap-cisco-9000/

Trả lời

Hotline: 0967.40.70.80