Hướng Dẫn Cài Đặt ISR-WAAS Trên Router Cisco ISR 4000 Series

ISR-WAAS TRÊN ROUTER CISCO ISR 4000 LÀ GÌ?

ISR-WAAS là Dịch vụ ứng dụng ảo hóa diện rộng trên các nền tảng Cisco ISR 4000 Series. Dưới đây là các model ISR-WAAS hỗ trợ cho từng dòng sản phẩm Cisco Router ISR 4000 Series cụ thể:


SỰ KHÁC NHAU GIỮA NIM-SSD VÀ ISR-SSD

NIM-SSD

NIM-SSD là ổ nằm ngoài ISR ​​và có thể thay thế nóng

Đây là module được cài đặt trong một trong các Network Interface Modules (NIM) của dòng Cisco ISR Router

Đây là các mã định danh sản phẩm (PIDs) cho NIM-SSD và SSD có thể được sử dụng để tăng RMA:

NIM-SSD(=)NIM Carrier Card for SSD drives
SSD-SATA-200G(=)200 GB, SATA Solid State Disk for NIM-SSD

Để tháo NIM-SSD hoặc NIM-HDD khỏi Router, hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Sử dụng tuốc nơ vít Phillips để nới lỏng các vít cố định ở hai bên, như thể hiện trong hình ảnh này:

Bước 2: Tháo NIM-SSD hoặc NIM-HDD khỏi router, như thể hiện trong hình ảnh này:

ISR-SSD

ISR-SSD được cài đặt bên trong router chassis. Bạn cần tắt nguồn bộ định tuyến, mở nắp của nó để xác định vị trí ISR-SSD.

ISR-SSD không thể thay thế nóng.

Đây là PID cho ISR-SSD trên Cisco ISR ​​4300 Series có thể được sử dụng để tăng RMA:

SSD-MSATA-200G(=)200 GB, mSATA Solid State Disk

Hình ảnh này hiển thị Flash Memory Card và Vị trí thiết bị lưu trữ SSD mSATA:


CÀI ĐẶT ISR-WAAS TRÊN ROUTER CISCO ISR 4000 SERIES

Sau khi bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu để cài đặt ISR-WAAS trên Cisco ISR 4000, bước tiếp theo là tải xuống tệp Open Virtualization Appliance (OVA) của phiên bản ISR-WAAS mà bạn định triển khai trên trang chủ của Cisco.

Sau khi đã tải phần mềm xuống, hãy chuyển file đó vào bootflash của bộ định tuyến ISR 4000 Cisco

Trên CLI của bộ định tuyến, hãy làm theo các bước sau để triển khai ISR-WAAS bằng chương trình EZConfig:

 • Chạy lệnh Service WAAS enable
 • Chọn image .ova đã chuyển trước đó cho phiên bản WAAS mà bạn muốn triển khai.
 • Chọn cấu hình WAAS mà bạn muốn triển khai
 • Cấu hình địa chỉ IP ISR-WAAS
 • Cấu hình địa chỉ IP của người quản lý trung tâm WAAS

 • Chọn giao diện WAN trên bộ định tuyến mà bạn muốn bật tính năng chặn WAAS
 • Lưu cấu hình sau khi hoàn tất. Đây là image từ cài đặt thành công


SỬA LỖI ISR-WAAS TRÊN ROUTER CISCO ISR 4000 SERIES

Lỗi Cài Đặt ISR-WAAS Trên Router Cisco ISR 4000

Quá trình cài đặt ISR-WAAS không thành công nếu không có SSD, vì vậy trước tiên hãy kiểm tra xem có SSD hay không.

Lỗi Kích Hoạt ISR-WAAS Trên Router Cisco ISR 4000

Trong một số trường hợp, ISR-WAAS sẽ không kích hoạt được sau khi bạn đã thay bộ định tuyến và lắp SSD vào chassis mới.

Những lỗi này có thể được nhìn thấy trên bộ định tuyến ISR:

09/16 11:44:08.946 [vman]: [31298]: (note): VM (AUTOWAAS) State Transition: next_state: LIFECYCLE_DEACTIVATE

09/16 11:44:17.613 [vman]: [31298]: (ERR): Loading of machine definition (/vol/harddisk/virtual-instance/AUTOWAAS/ISR4331X.xml) failed

09/16 11:44:17.613 [vman]: [31298]: (ERR): Failed to load machine definition

09/16 11:44:17.613 [vman]: [31298]: (note): Setting failure response (1)

09/16 11:44:17.613 [vman]: [31298]: (ERR): Virtual Service failure log[AUTOWAAS]::Validation::Package validation::Failed to process package-def file::File '/vol/harddisk/virtual-instance/AUTOWAAS/ISR4331X.xml'

09/16 11:44:17.613 [errmsg]: [31298]: (ERR): %VMAN-3-PROCESS_PKG_DEF: Virtual Service[AUTOWAAS]::Validation::Package validation::Failed to process package-def file::File '/vol/harddisk/virtual-instance/AUTOWAAS/ISR4331X.xml'

09/16 11:44:17.613 [vman]: [31298]: (note): VM (AUTOWAAS) State Transition: next_state: LIFECYCLE_WAIT_ACTIVATE

09/16 11:44:17.613 [vman]: [31298]: (note): IF MTU message received:

09/16 11:44:17.613 [vman]: [31298]: (ERR): Invalid bridge ID or the bridge(31) has not been created yet

09/16 11:44:17.614 [vman]: [31298]: (ERR): Failed to set DP IF mtu for DP bridge 31

09/16 11:44:17.614 [vman]: [31298]: (note): vman IF MTU message processed

09/16 11:44:24.725 [vman]: [31298]: (note): Get local RP location rp/0/0

09/16 11:44:27.758 [vman]: [31298]: (note): Get local RP location rp/0/0

09/16 11:44:27.759 [vman]: [31298]: (note): Get local RP location rp/0/0

09/16 11:44:27.772 [vman]: [31298]: (note): Get local RP location rp/0/0

09/16 11:44:27.779 [vman]: [31298]: (note): Get local RP location rp/0/0

09/16 11:44:27.779 [vman]: [31298]: (note): Successfully removed VM init ctx for VM [AUTOWAAS]

09/16 11:44:27.780 [vman]: [31298]: (note): Per-VM message marshalled successfully into persistent DB

09/16 11:44:27.780 [vman]: [31298]: (note): Successfully reset per-VM mac address binding into TDL msg

09/16 11:44:28.063 [vman]: [31298]: (ERR): vman_libvirt_err: code=1

09/16 11:44:28.063 [vman]: [31298]: (ERR): internal error '/usr/sbin/lvremove -f /dev/lvm_raid/vdc.AUTOWAAS' exited with non-zero status 5 and signal 0:   /dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 21474770944: Input/output error

  /dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 21474828288: Input/output error

  /dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error

  /dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 4096: Input/output error

  /dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 4429119488: Input/output error

  /dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 4429176832: Input/output error

  /dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error

  /dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 4096: Input/output error

  /dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 11072897024: Input/output error

  /dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 11072954368: Input/output error

  /dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error

  /dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 4096: Input/output error

  /dev/dm-3: read failed after 0 of 4096 at 1630

09/16 11:44:28.063 [vman]: [31298]: (ERR): Failed to delete volume vdc.AUTOWAAS in pool virt_strg_pool_vg

09/16 11:44:28.241 [vman]: [31298]: (ERR): vman_libvirt_err: code=1

09/16 11:44:28.241 [vman]: [31298]: (ERR): internal error '/usr/sbin/lvremove -f /dev/lvm_raid/vdb.AUTOWAAS' exited with non-zero status 5 and signal 0:   /dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error

  /dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error

  /dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error

  /dev/dm-3: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error

  /dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 21474770944: Input/output error

  /dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 21474828288: Input/output error

  /dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 4096: Input/output error

  /dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 4429119488: Input/output error

  /dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 4429176832: Input/output error

  /dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 4096: Input/output error

  /dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 11072897024: Input/output error

  /dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 11072954368: Input/output error

  /dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 4096: I

09/16 11:44:28.241 [vman]: [31298]: (ERR): Failed to delete volume vdb.AUTOWAAS in pool virt_strg_pool_vg

09/16 11:44:28.418 [vman]: [31298]: (ERR): vman_libvirt_err: code=1

09/16 11:44:28.418 [vman]: [31298]: (ERR): internal error '/usr/sbin/lvremove -f /dev/lvm_raid/vda.AUTOWAAS' exited with non-zero status 5 and signal 0:   /dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error

  /dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error

  /dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error

  /dev/dm-3: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error

  /dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 21474770944: Input/output error

  /dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 21474828288: Input/output error

  /dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 4096: Input/output error

  /dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 4429119488: Input/output error

  /dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 4429176832: Input/output error

  /dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 4096: Input/output error

  /dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 11072897024: Input/output error

  /dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 11072954368: Input/output error

  /dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 4096: I

09/16 11:44:28.418 [vman]: [31298]: (ERR): Failed to delete volume vda.AUTOWAAS in pool virt_strg_pool_vg

09/16 11:44:28.420 [vman]: [31298]: (note): Found orphaned volume(vda.AUTOWAAS) in pool(virt_strg_pool_vg). Deleting...

Có thể ổ cứng bị hỏng và có thể thực hiện các hành động sau:

# show platform hardware subslot <ssd subslot> module device filesystem

# request platform hardware filesystem harddisk: destroy

# hw-module subslot 0/5 reload

Tình Huống Lỗi SSD

Trong một số trường hợp nếu SSD bị lỗi, trong khi bạn chạy các lệnh liên quan đến đĩa cứng và hệ thống tệp, bạn sẽ thấy các lỗi này:

 “request platform hardware filesystem harddisk: destroy”
 %This operation can take some time, please be patient
  %Harddisk not present. Destroy filesystem aborted.

Để giải quyết nó, bạn có thể thử các bước sau:

 • Bước 1: Thử gắn lại SSD
 • Bước 2: Khởi động lại router
 • Bước 3: Nếu các bước đó không thành công, chỉ cần RMA SSD

ĐỊA CHỈ PHÂN PHỐI ROUTER CISCO ISR 4000 CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤT

Cisco Việt Nam ™ là nhà phân phối Cisco Việt Nam chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ nhận được những thông tin chính xác về nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ, chứng chỉ, với mức giá Discount theo quy định của Cisco, đặc biệt hơn là hàng luôn sẵn kho số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Cisco Việt Nam ™ có văn phòng giao dịch tại 2 thành phố lớn nhất là Hà Nội và Hồ Chí Minh (Sài Gòn), giúp mang lại sự thuận tiện cho khách hàng có nhu cầu mua thiết bị Bộ Định Tuyến Cisco Chính Hãng có thể đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi, cũng như rút ngắn thời gian giao hàng các sản phẩm Cisco ISR 4000 Giá Tốt đến với khách hàng.

Để Nhận Thông Tin Hỗ Trợ Báo Giá Dự Án, Đặt Hàng, Giao Hàng, Bảo Hành, Khuyến Mại, Hỗ Trợ Kỹ Thuật của các sản phẩm Router Cisco ISR 4000Hãy Chát Ngay với chúng tôi ở khung bên dưới hoặc gọi điện tới số hotline hỗ trợ 24/7 của Cisco Việt Nam ™. Hoặc quý khách có thể liên hệ tới văn phòng của chúng tôi tại theo thông tin sau:

Địa Chỉ Phân Phối Router Cisco ISR 4000 Chính Hãng Giá Tốt Tại Hà Nội

Địa Chỉ Phân Phối Router Cisco ISR 4000 Chính Hãng Giá Tốt Tại Sài Gòn

Trả lời

Hotline: 0967.40.70.80