Hướng Dẫn Xác Thực Và Sửa Lỗi Stackwise Trên Switch Cisco Catalyst 9200/9300

STACKWISE TRÊN CISCO CATALYST 9200/9300 LÀ GÌ?

StackWise là kiến trúc cho phép xếp chồng tối đa lên đến 8 thiết bị Switch Cisco giúp đơn giản hóa việc quản lý qua một thiết bị duy nhất, mở rộng băng thông, mật độ cổng cũng như nâng cao khả năng dự phòng cũng như mở rộng của hệ thống mạng.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ chỉ đề cập đến các sự cố liên quan đến Stackwise trên dòng sản phẩm Switch Cisco 9200Switch Cisco 9300 với các nền tảng bao gồm:

 • Cisco Catalyst 9200: StackWise-160
 • Cisco Catalyst 9200L: StackWise-80
 • Cisco Catalyst 9300: StackWise-480
 • Cisco Catalyst 9300L: StackWise-320
 • Cisco Catalyst 9300X: StackWise-1T

HƯỚNG DẪN SỬA CÁC LỖI HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN STACKWISE TRÊN SWITCH CISCO 9200/9300

Hướng Dẫn Sửa Lỗi StackWise Trên Switch Cisco 9200/9300
Hướng Dẫn Sửa Lỗi StackWise Trên Switch Cisco 9200/9300

Nếu kết nối giữa active/standby switch và các thiết bị switch thành viên bị gián đoạn, quá trình tải lại sẽ xảy ra. Sự mất ổn định liên tục có thể dẫn đến tình trạng hợp nhất và chia tách stack

Hầu hết sự mất ổn định liên quan đến stack bắt nguồn từ việc lắp đặt không đúng quy cách. Nếu các switch thành viên thường xuyên không ở trong tình trạng ổn định, hãy lắp lại stack và đảm bảo các vít ngón tay cái của cáp được siết chặt bằng tay.  Sử dụng các lệnh xác minh được cung cấp sau trong tài liệu để xác định (các) switch nào bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Sự Cố Tải Lại Bất Ngờ Một Hoặc Nhiều Switch Thành Viên

Lưu lượng kiểm soát thường xuyên trao đổi tích cực giữa standby/active switch với nhau, cũng như với các thiết bị thành viên. Hiện tượng tải lại xảy ra nếu giao tiếp giữa các thành viên ngăn xếp và chế độ standby/active bị gián đoạn.

Lý do tải lại cuối cùng có thể được nhìn thấy trong kết quả đầu ra của lệnh show version:

C9300-Stack#show version
Cisco IOS XE Software, Version 16.12.05b
Cisco IOS Software [Gibraltar], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 16.12.5b, RELEASE SOFTWARE (fc3)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2021 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 25-Mar-21 13:21 by mcpre
<snip>
C9300-Stack uptime is 2 days, 1 hour, 18 minutes
Uptime for this control processor is 2 days, 1 hour, 20 minutes
System returned to ROM by Reload Command
System image file is "flash:packages.conf"
Last reload reason: stack merge 

Dưới đây là những lý do tải lại phổ biến khi sự mất ổn định của stack đóng một vai trò nào đó:

 • Hợp nhất stack
 • ESHA Timeout
 • Mất cả chế độ Active và Standby

Sử dụng lệnh show logging onboard switch <number> uptime detail để xem lịch sử thời gian hoạt động của một switch cụ thể trong stack

C9300-Stack#show logging onboard switch 3 uptime detail
--------------------------------------------------------------------------------
UPTIME SUMMARY INFORMATION
--------------------------------------------------------------------------------
First customer power on : 06/23/2020 04:08:31
Total uptime : 1 years 0 weeks 6 days 23 hours 49 minutes
Total downtime : 0 years 12 weeks 6 days 11 hours 51 minutes
Number of resets : 84
Number of slot changes : 5
Current reset reason : Reload Command
Current reset timestamp : 09/26/2021 14:49:07
Current slot : 3
Chassis type : 22
Current uptime : 0 years 0 weeks 2 days 1 hours 0 minutes
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
UPTIME CONTINUOUS INFORMATION
--------------------------------------------------------------------------------
Time Stamp | Reset | Uptime
MM/DD/YYYY HH:MM:SS | Reason | years weeks days hours minutes
--------------------------------------------------------------------------------
<snip>
09/06/2021 21:47:16 stack merge  0   0   0  14   0
09/06/2021 21:52:42 stack merge  0   0   0  0   0
09/06/2021 22:06:01 stack merge  0   0   0  0   10
<snip>
09/20/2021 15:48:38 Reload Command 0   0   0  0   25
09/20/2021 16:11:59 Reload Command 0   0   0  0   20
09/26/2021 14:49:07 stack merge  0   0   5  22   0
--------------------------------------------------------------------------------

Phần lớn các lần tải lại liên quan đến sự không ổn định của stack có thể được thực hiện bằng cách lắp đặt lại phần cứng của stack. Sử dụng các lệnh xác minh để xác định thiết bị Switch nào không ổn định cùng tần suất tải lại của nó, sau đó lắp đặt lại phần cứng của stack được liên kết với thiết bị Switch này

Sử dụng lệnh show switch stack-ports summary để nhanh chóng xác định thiết bị nào không hoạt động ổn định:

C9300-Stack#show switch stack-ports summary
Sw#/Port# Port Status Neighbor Cable Length Link OK Link Active Sync OK #Changes to LinkOK In Loopback
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/1    OK     2    50cm     Yes   Yes     Yes   1           No
1/2    OK     3    50cm     Yes   Yes     Yes   6           No
2/1    OK     3    50cm     Yes   Yes     Yes   8           No
2/2    OK     1    50cm     Yes   Yes     Yes   6           No
3/1    OK     1    50cm     Yes   Yes     Yes   6           No
3/2    OK     2    50cm     Yes   Yes     Yes   1           No

Trong ví dụ này, hãy gắn lại phần cứng stack giữa switch 1 và switch 2, cũng như switch 2 và switch 3. Kết nối giữa switch 1 và switch 3 không xảy ra flap.

Các kết nối trong stack có thể được đặt lại kể cả khi nó đang chạy, nhưng hãy đảm bảo rằng mỗi lần chỉ có một liên kết được đặt lại. Việc ngắt kết nối hoàn toàn của một switch thành viên gây ra tình trạng hợp nhất stack khi được giới thiệu lại.

Có các lỗi phần mềm đã biết trên các phiên bản trước đó có liên quan đến Stackwise. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn sau khi lắp lại phần cứng của stack, hãy nâng cấp lên phiên bản được khuyến nghị.

Ngoài ra còn có một vấn đề đã biết ảnh hưởng đến phần cứng stack của nền tảng Stackwise, biểu hiện là lỗi xác thực. Đây là một thông báo lỗi mẫu từ C9200L:

Stack Adapter Auth Fail : SIF_SERDES_CABLE_EASTBOUND
*** Stack adapter authentication failed on stack port 1 on switch 1

Error-2:
*** Stack adapter authentication failed on stack port 2 on switch 1 
Stack Adapter Auth Fail : SIF_SERDES_CABLE_WESTBOUND 

Sự Cố Không Thể Thêm/Thay Thế Switch Thành Viên Vào Stack

Nếu một switch không thể thêm vào stack, điều này cho thấy rằng điều kiện tiên quyết cho Stackwise chưa được đáp ứng hoặc có vấn đề với kết nối giữa thành viên mới và phần còn lại của stack.

Đảm bảo các điều kiện tiên quyết sau cho StackWise:

 • Phiên bản phần mềm cho switch thành viên mới phải trùng với phiên bản phần mềm của stack
 • License phải phù hợp
 • Chế độ hoạt động (Install hoặc Bundle) phải phù hợp
 • Các stack switch ID hỗn hợp không được hỗ trợ

Đảm bảo kit stack phải được lắp đặt đúng cách. C9200L và C9300L yêu cầu bộ điều hợp stack

Stackwise-80 Stack Kit (C9200L)
Stackwise-80 Stack Kit (C9200L)

Với C9300 stack kit  STACK-T1-XXCM, các dây cáp được sản xuất theo cách mà chúng có thể gắn ngược vào chassis. Đảm bảo biểu trưng của Cisco hướng lên trên và bạn có thể hoàn toàn cố định các núm vặn để tránh cài đặt sai.

Stackwise-480 Cable Connection
Stackwise-480 Cable Connection

Lưu ý: Có logo của Cisco được khắc trên thiết bị. Đảm bảo logo này ở phía bên phải và không bị lộn ngược để cài đặt đúng cách.

Nếu các điều kiện tiên quyết được đáp ứng cũng như phần cứng được lắp đặt đúng cách, hãy xác minh rằng switch có vấn đề trong việc nhận ra phần cứng của stack. Kết quả đầu ra này chỉ dành riêng cho C9200L:

Switch#show inventory
NAME: "c92xxL Stack", DESCR: "c92xxL Stack"
PID: C9200L-24P-4X , VID: V01 , SN: JAE2332006G

NAME: "Switch 1", DESCR: "C9200L-24P-4X" <<<---- This entry represents the chassis
PID: C9200L-24P-4X , VID: V01 , SN: JAE2332006G

NAME: "StackPort1/1", DESCR: "StackPort1/1" <<<--- This entry represents the 50CM cable connected in Stackport 1/1
PID: STACK-T4-50CM , VID: V01 , SN: LCC2325G3XW

NAME: "StackPort1/2", DESCR: "StackPort1/2" <<<--- This entry represents the 50CM cable connected in Stackport 1/2
PID: STACK-T4-50CM , VID: V01 , SN: LCC2325G410

NAME: "StackAdapter1/1", DESCR: "StackAdapter1/1"
PID: C9200-STACK , VID: V01 , SN: JAE2332133J <<<--- This entry represents the stack adapter in Stackport 1/1

NAME: "StackAdapter1/2", DESCR: "StackAdapter1/2"
PID: C9200-STACK , VID: V01 , SN: JAE23321DDK <<<--- This entry represents the stack adapter in Stackport 2/2

Sự Cố C9300X Mixed Stack Chia Thành Các Sub-Rings/Tốc Độ Stack Không Khớp

Tốc độ cao (1TB) được giới thiệu trên dòng C9300X. Các ngăn xếp hỗn hợp C9300X và ngăn xếp tốc độ không cao được hỗ trợ, mặc dù tốc độ stack ring cho toàn bộ stack trong trường hợp này phù hợp với tốc độ của switch thành viên chậm nhất.

Device#show switch stack-ring speed
Stack Ring Speed     : 1000G
Stack Ring Configuration: Full
Stack Ring Protocol   : StackWise
Stack Ring Next-boot Speed: 1000G

Thay đổi tốc độ ring stack switch bằng lệnh stack-speed [high | low].

Device# switch stack-speed high

XÁC MINH VÀ XÁC THỰC STACKWISE TRÊN SWITCH CISCO 9200/9300

Phần này cung cấp các lệnh để xác minh và xác thực Stackwise để đảm bảo stack được thiết lập chính xác và hoạt động đúng với nhu cầu.

Lệnh show switch detail cung cấp thông tin về phần cứng stack, trạng thái cổng và chi tiết neighbor. Nó cũng xác định đâu là active switch và standby switch, cũng như bất kỳ switch thành viên nào.

C9300-Stack#show switch detail
Switch/Stack Mac Address : 9077.ee4a.6b00 - Local Mac Address
Mac persistency wait time: Indefinite
H/W Current
Switch# Role Mac Address Priority Version State
-------------------------------------------------------------------------------------
*1 Active 9077.ee4a.6b00 15 V03 Ready
2 Standby 7cad.4f5f.e000 1 V03 Ready
3 Member 9077.ee4a.6e00 1 V03 Ready

Stack Port Status Neighbors
Switch# Port 1 Port 2 Port 1 Port 2
--------------------------------------------------------
1    OK   OK     2   3
2    OK   OK     3   1
3    OK   OK     1   2

Lệnh cung cấp thêm thông tin về các đặc điểm của ring stack

C9300-Stack#show switch stack-ports summary
Sw#/Port# Port Status Neighbor Cable Length Link OK Link Active Sync OK #Changes to LinkOK In Loopback
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/1    OK     2    50cm     Yes   Yes     Yes   1         No
1/2    OK     3    50cm     Yes   Yes     Yes   1         No
2/1    OK     3    50cm     Yes   Yes     Yes   1         No
2/2    OK     1    50cm     Yes   Yes     Yes   1         No
3/1    OK     1    50cm     Yes   Yes     Yes   1         No
3/2    OK     2    50cm     Yes   Yes     Yes   1         No

Lệnh có thể nhanh chóng xác định xem switch đang hoạt động với một nửa hay toàn bộ công suất

C9300-Stack#show switch stack-bandwidth
Stack Current
Switch# Role Bandwidth State
------------------------------------------------------------
*1   Active 480G  Ready
 2   Standby 480G  Ready
 3   Member 480G  Ready

KẾT LUẬN

Như vậy là qua bài viết này, quản trị viên của Cisco Việt Nam ™ đã gửi đến quý khách hàng cũng như các bạn độc giả hướng dẫn xác thực và sửa lỗi StackWise trên dòng sản phẩm Cisco Catalyst 9200/Cisco Catalyst 9300

Cisco Việt Nam ™ là một địa chỉ phân phối Switch Cisco chính hãng uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ nhận được những thông tin chính xác về nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ, chứng chỉ, với mức giá Discount theo quy định của nhà sản xuất. Hàng luôn sẵn kho số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Cisco Việt Nam ™ có văn phòng giao dịch tại 2 thành phố lớn nhất là Hà Nội và Hồ Chí Minh (Sài Gòn). Giúp thuận tiện cho khách hàng có như cầu mua Switch Cisco 9200/Switch Cisco 9300 Chính Hãng có thể đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi, cũng như rút ngắn thời gian giao hàng các sản phẩm máy chủ chính hãng đến với khách hàng..

Ngoài ra thì chúng tôi phân phối Cisco chính hãng trên toàn quốc, Do đó nếu khách hàng không ở có điều kiện để đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi tại Hà Nội và Sài Gòn thì có thể liên hệ với chúng tôi để nhận thông tin về báo giá, tình trạng hàng hoá, chương trình khuyến mại…

Để Nhận Thông Tin Hỗ Trợ Báo Giá Dự Án, Đặt Hàng, Giao Hàng, Đặt Hàng, Giao Hàn Bảo Hành, Khuyến Mại, Hỗ trợ kỹ thuật của các sản phẩm Switch Cisco C9200/C9300 Chính Hãng tại TP Hà Nội và khu vực lân cận, Hãy Chát Ngay với chúng tôi ở khung bên dưới hoặc gọi điện tới số hotline hỗ trợ 24/7 của Cisco Việt Nam ™. Hoặc nếu quý khách ở Hà Nội hoặc các tỉnh lân cận, có thể liên hệ tới văn phòng của chúng tôi tại Hà Nội theo thông tin sau:

Địa Chỉ Phân Phối Switch Cisco 9200 Chính Hãng Giá Tốt Nhất

Địa Chỉ Phân Phối Switch Cisco 9300 Chính Hãng Giá Tốt Nhất


Nguồn: https://anbinhnet.com.vn/xac-thuc-sua-loi-stackwise-tren-cisco-9200-9300/

Trả lời

Hotline: 0967.40.70.80